Robotí challenge

Cílem kroužku je zkonstruování těla robota a následně jeho programování v prostředí Arduino IDE při předem stanovených podmínkách, kterých se budou muset účastníci držet. Na kroužku budou účastníci díky problémové výuce rozvíjet logické i informatické myšlení, schopnost řešit problémy a překonávat obtíže. Budou pracovat v týmech, kdy každý tým sestaví svého robota, který bude zdolávat různé překážky, např. jízdu bludištěm.

Doporučený věk: 6. - 9. třída
Každé úterý od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • pracovat s různými materiály
  • 3D modelovat
  • programovat v prostředí Arduino IDE

LektorJaroslav OpltJosef Navrátil


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

17.09.2019 – 09.06.2020
Přihlášení bylo ukončeno

Fotogalerie