MS Excel - začátečníci

Seznámíme Vás s prostředím tabulkového procesoru, pomocí kterého se naučíte zvládat možnosti základních operací, dále práci s matematickými a logickými funkcemi a možnosti filtrování dat.

Každé pondělí od 17:00 do 18:30 Co se účastníci naučí?

  • Základní pojmy (list, sešit, řádek, sloupec, buňka),
  •  práce s listy,  vkládání dat,
  •  přetečení buňky (význam, změna šířky sloupce),
  •  editace obsahu buňky, možnosti označení (výběr),
  •  formát buněk,  formát tabulky,  tvorba tabulky,  výpočty v tabulce,
  •  vytvoření a úprava grafu, vkládání a úpravy objektů,
  •  revize (zamknout list, zamknout sešit, povolení úprav uživatelům),
  •  práce s tabulkou a tvorba grafu.

LektorPavel Dufek


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

21.10.2019 – 16.12.2019
Přihlášení po domluvě

Fotogalerie