Noemova archa

Noema čeká nelehký úkol, a to postavit archu, na kterou se vejde on s celou svou velkou rodinou a několika zástupci zvířat. Vydejte se s námi, Noem, jeho rodinou a jejich veselými, upovídanými zvířecími kamarády na cestu za dobrodružstvím. Pomozte nám tento úkol splnit a zachránit tak svět. V průběhu tábora se děti naučí pracovat s různými typy robotů, například s Ozobotem či Blue-Botem.

Věk:              2. - 5. ročník
Zaměření:    Blue-Bot, Scratch Jr., Ozobot, Dash and Dot, jiné

Cena příměstského táboru zahrnuje 2x svačinu, oběd, vstupy v rámci výletů mimo budovu CR. Nezahrnuje dopravu MHD.

Pokud by současná situace neumožnila příměstské tábory v letních měsících realizovat. Bude Vám uhrazená částka za příměstský tábor vrácena.  
Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

10.08.2020 – 14.08.2020
Přihlášení po domluvě

Fotogalerie