Malí roboťáci

Na kroužku se společně podíváme do robotického světa, kde se s roboty seznámíme, naučíme se s nimi pracovat, blokově je programovat, a tím rozvíjet algoritmické myšlení, logické uvažování, kreativitu či schopnost řešit problémy. Naučíme se také pracovat s tablety, na kterých si vyzkoušíme různé aplikace, například práci se zeleným pozadím. Kroužek je určen pro všechny děti, které nastupují do první třídy, ale i pro starší.

Doporučený věk: 1. - 4. třída
Každou středu od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • základy programování, ovládání robota a základní principy práce s robotem
  • rozvíjet logické myšlení, algoritmizaci, kreativní řešení problému
  • přemýšlet v souvislostech s napojením na reálný svět kolem nás
  • seznámí se se základními senzory a pochopí jejich využití v běžném světě

LektorTereza Beránková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

30.09.2020 – 16.06.2021
Přihlášení po domluvě

Fotogalerie