CAD pro děti

Obsah kroužku pokrývá nejdůležitější znalosti v oblasti dvojrozměrného a trojrozměrného modelování od kreslení jednoduchých čar až po tvoření těles v programu pro 3D modelování. V rámci kroužku si účastníci budou moci některé své modely vytisknout na 3D tiskárně a odnést domů a zároveň se dozví, z jakých materiálů je možné tisknout, jaké mají materiály vlastnosti a na jakém principu vlastně 3D tiskárna funguje. 

Doporučený věk: 5. - 9. třída
Každé úterý od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • vytvořit výkres, orientovat se ve výkresu
  • vytvářet složitější 3D modely
  • používat 3D tiskárnu

LektorKateřina Patková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

15.09.2020 – 15.06.2021
Obsazeno

Fotogalerie