Robotika pro nejmenší v pondělí

Na kroužku se ponoříme do robotického světa, na kterém se děti nejen s roboty seznámí, ale prostřednictvím blokového programování budou rozvíjet algoritmické myšlení, kreativitu, schopnost řešit problém, prostorovou představivost a logické uvažování. Technologie chápeme jako nástroj k dosažení určitého cíle, proto je hra a metodické vedení cílem k rozvoji dalších dovedností. 

Doporučený věk: 1. - 3. třída
Každé pondělí od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • základy programování
  • seznámí se základními senzory a pochopí jejich využití v běžném světě
  • rozvíjet logické myšlení, algoritmizaci, kreativní řešení problému,
  • přemýšlení v souvislostech s napojením na reálný svět kolem nás

LektorLucie Langerová


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

14.09.2020 – 14.06.2021
Obsazeno

Fotogalerie