Přírodní vědy

Cílem kroužku je seznámit děti hravou formou s fyzikálními, chemickými a biologickými jevy, se kterými se potkávají každý den. Děti budou poznávat, experimentovat, testovat svůj odhad a ověřovat svoje teorie. Objeví a prozkoumají okolní svět a díky vlastní práci, výrobě a pokusům lépe porozumí přírodovědným jevům kolem nás.

 

Doporučený věk: 3.–6. třída
Každou středu od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!

 

V případě online lekcí při uzavření CR z důvodu nařízení vlády se platba za tyto online odučené lekce nevrací!Co se účastníci naučí?

  • stanovovat a ověřovat své hypotézy
  • porozumět jevům z oblasti přírodních věd
  • realizovat své vlastní pokusy

LektorViola Vrbová


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

15.09.2021 – 15.06.2022
obsazenost 0/10
1580 Kč