Exkurze

Centrum robotiky nabízí velké množství témat a činností, které dokáží zaujmout děti každého věku. Proto školám (mateřským, základním i středním) nabízíme možnost návštěvy s celou třídou (případně s více třídami najednou). Děti tak mají možnost vyzkoušet si ovládání a programování robotů Lego Mindstorms EV3 nebo mBot, 3D modelování, pokusy se sadou PASCO, práci ve fotoateliéru a další technologie. Dále se mohou seznámit s rozšířenou realitou či výukou na tabletech iPad . Vyučujícím tak nabízíme možnost zprostředkovat dětem nevšední zážitek, doplnit například projektové vyučování nebo hodiny informatiky. Zkrátka zařídit dětem činnosti, ke kterým se běžně nedostanou.

Návštěva Centra robotiky je sice zážitkem pro děti, ale hlavně inspirací pro učitele. Ti mají možnost vidět reálnou výuku zvoleného předmětu (popřípadě tématu) s využitím digitálních technologií (PC, tablet, interaktivní tabule, internetové zdroje, …). Tuto inspiraci jim pak v případě zájmu rádi pomůžeme zapracovat do jejich výuky.

Exkurze jsou zdarma. Jejich konkrétní náplň je možné poskládat podle věku dětí, časových možností nebo právě probíraného tématu. Mohou probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách.

Kompletní nabídku exkurzí zobrazíte zde.

V případě zájmu o exkurzi nás neváhejte kontaktovat.