Digitální technologie ve výuce

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Dělitelnost s Ozoboty

Předmět: Matematika,
Třída: , 6, 7, 8, 9,
Technologie: Ozobot,

Dvojková soustava i s nejmenšími

Předmět: Informatika, Matematika,
Třída: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Kódování a přenos zpráv

Předmět: Informatika, Technická výchova,
Třída: , 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Kreslení s roboty

Předmět: Výtvarná výchova,
Třída: , 1, 2, 3, 4, 5,
Technologie: Dash & Dot,

Vlastnosti geometrických útvarů

Předmět: Matematika,
Třída: , 4, 5, 6, 7, 8,
Technologie: Dash & Dot,

Pojďme si kreslit!

Předmět: Anglický jazyk, Informatika, Výtvarná výchova,
Třída: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: