Vzdělávání

Únikové hry (nejen) v distanční výuce

ONLINE seminář pro pedagogy

02.12.2020 – 02.12.2020

Programování ve Scratchi - 2. část

ONLINE seminář pro pedagogy

08.12.2020 – 08.12.2020