Vzdělávání

Geogebra ve výuce - pro učitele

Seminář pro pedagogy akreditovaný MŠMT v systému DVPP

12.10.2020 – 12.10.2020

Co byl měl mít matikář na iPadu - pro učitele

Seminář pro pedagogy

21.10.2020 – 21.10.2020

Využití online her ve výuce matematiky - pro učitele

Seminář pro pedagogy akreditovaný MŠMT v systému DVPP

11.11.2020 – 11.11.2020

Nástroje pro zpětnou vazbu - pro učitele

Seminář pro pedagogy

23.11.2020 – 23.11.2020