Konzultace digitálních technologií s pedagogy ze ZŠ DýšinaV pondělí 30. 10. odpoledne se za námi do Centra robotiky po předchozí domluvě vydali pedagogové z 1.–3. tříd ZŠ Dýšina. Jejich cílem bylo seznámení se s různými technologiemi, některé si vyzkoušet, “osahat” a zeptat se na možnosti využití robotických pomůcek. Pan ředitel Mgr. David Klimeš nás oslovil v souvislosti s možností konzultace předtím, než do školy pořídí digitální a robotické technologie, které budou k ruce paním učitelkám 1.–3. tříd.

Díky panu řediteli, který nám poskytl přehledné vstupy o technologické vybavenosti v MŠ a ve 4.–9. třídách ZŠ, jsme připravili konzultaci na míru.

V první části jsme představili aktivity Centra robotiky, které jsou směřované na učitele. Ať už se jedná o inspirace do výuky, semináře či webináře nebo přímo výuku na škole. Druhou část jsme věnovali obecnému přehledu technologií, které v Centru robotiky používáme, a cíleně jsme výběr technologií zúžili na technologie vhodné pro žáky 1.–3. tříd. Ve třetí části si pedagogové prakticky vybrané tři technologie vyzkoušeli. V závěru nás zajímalo, v čem paní učitelky vidí největší úskalí.

Strávili jsme příjemné odpoledne se zástupci ZŠ Dýšina a věříme, že paní učitelky bude učení s novými pomocníky bavit a přinese i ovoce v podobě aktivizovaných žáků.

Tým Centra robotikyPublikováno dne 07.11.2023