O nás

Centrum robotiky (CR) je místem vzdělávání, podpory a volnočasových aktivit v oblasti digitálních technologií. Nabízí kroužky a aktivity pro děti, kurzy pro seniory, vzdělávací semináře pro pedagogy, programy pro třídy základních i mateřských škol.

28 kroužků
20 lektorů
245 dětí

Jsme součástí Správy informačních technologií města Plzně (SITMP). Ta je zřizovaná přímo Magistrátem města Plzně. Právě snaha města o využívání moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života je jedním z důvodů vzniku Centra robotiky, vzdělávacího projektu SITMP. Dalším důvodem je potřeba technicky vzdělaných pracovníků a koncept komplexní podpory polytechnického vzdělávání na všech jeho stupních od mateřských po vysoké školy.Podporu vzdělávání realizujeme na několika úrovních. Kromě zmiňovaných vzdělávacích aktivit pro veřejnost i pedagogy je to materiální zajištění základních škol. Ty vybavujeme např. roboty nebo experimentálními sadami pro badatelsky orientovanou výuku přírodních věd. Ruku v ruce s vybavením jde i naše metodická podpora učitelům, asistovaná výuka a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Plzeň je město se silnou průmyslovou tradicí, které investuje do technického vzdělávání. Svou vizi být městem inovací, vědy a výzkumu realizuje prostřednictvím strategie Smart City. Více se o této strategii infrastruktury a systematického přístupu k technologickým řešením dozvíte zde.