Pedagogové z 33. ZŠ vykročili naproti AI (umělé inteligenci)AI se dotýká nás všech, a to jak v osobním, tak i v pracovním životě, a právě proto je třeba na tento fakt reagovat. Centrum robotiky se tedy rozhodlo, že do svých pravidelných akcích pro pedagogy zařadí seminář s názvem AI, těší mě. První seminář proběhl 11. prosince v našich prostorách.
AI je nový fenomén, který ještě více urychluje proměnu učitele. Nároky na pedagogy za poslední 4 roky nebyly zrovna malé. Možná právě proto vnímáme umělou inteligenci jako velkého pomocníka při práci učitele. Zároveň se s jejím užíváním může pojit řada obav, proto je důležité o všem diskutovat.

Důležitost vnímání umělé inteligence a potřebu k ní nějakým způsobem přistoupit měl i pan ředitel z 33. ZŠ v Plzni, který se na nás obrátil koncem loňského roku se zájmem o možnost proškolení pedagogického sboru. A tak jsme 31. ledna letošního roku odvedli další seminář na toto téma, tentokrát v domácím prostředí pedagogů, ve škole. Na začátku jsme se společně pobavili o problematice AI a následně si představili myšlenkovou mapu s nástroji využívajícími umělou inteligenci. Dále se pedagogové prostřednictvím skládankového učení seznámili se čtyřmi nástroji AI. V těchto nástrojích pracovali s textem, obrázkem, audiem/videem a vyhledáváním (např. CodeBreakerEdu, Craiyon, Voki aj.). Chtěli jsme, aby si pedagogové AI vyzkoušeli, zažili, a tak je čekalo zpracování zadaného úkolu pomocí AI a prezentace výstupů v aplikaci PicCollage. Na samém konci jsme se pobavili o tom, že je dobré si s žáky o AI začít povídat, následně s nimi nějaký nástroj otestovat a pak si opět popovídat a klást ty správné otázky, aby žáci na problematiku museli nahlížet z více pohledů.
Semináře se zúčastnili pedagogové, kteří zkušenost s AI již měli, a dokonce s její pomocí již něco se svými žáky v hodině vyzkoušeli. Jiní teprve formou zážitku získali zkušenost v rámci semináře a zároveň si tak mohli vytvořit vlastní názor na tuto problematiku.

Pokud byste i Vy chtěli zapojit umělou inteligenci do svých škol, do výuky, ale nejste si jistí, jak na to, obraťte se na nás.Publikováno dne 20.02.2024