Projekt PROSIT v Plzni





Projekt PROSIT v Plzni řeší rozvoj kompetencí všech žáků pro budoucí uplatnění na trhu práce, kdy s nástupem Průmyslu 4.0 budou potřeba absolventi škol se schopností být kreativní, umět řešit problémy a využívat moderní technologie. Projekt přispěje k vytvoření prostředí motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka a rozvoji nadání u všech žáků.

V Centru robotiky bude probíhat vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastněných škol a exkurze žáků ze tříd a školních družin.



Publikováno dne 16.02.2018