Interdisciplinární studentská vědecká konference8. - 9. června 2017 se v prostorách Centra robotiky uskutečnil 7. ročník Interdisciplinární studentské vědecké konference. Ta byla pořádána studenty doktorského studia Katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Centrum robotiky bylo již podruhé partnerem konference. Mezi hlavní témata konference patřila digitální gramotnost, informatické myšlení a technologie ve výuce.

První den konference zahájil robot Nao společně s primátorem města Plzně Martinem Zrzaveckým a děkanem Pedagogické fakulty Miroslavem Randou. Konferenci otevřel svoji přednáškou s názvem Vliv vývoje technologií na školství Bořivoj Brdička působící na KITTV UK Praha, který mimo jiné promluvil o tom, jaká rizika současný vývoj technologií přináší a jaké jsou možnosti školství tato rizika eliminovat. Následovala přednáška Martiny Kupilíkové (Centrum robotiky/DZS/KVD, FPE, ZČU) o možnostech mezinárodní spolupráce eTwinning mezi učiteli, žáky a studenty napříč Evropou, sebevzděláváním učitelů v této oblasti a ukázkou příkladů dobré praxe. Informatice, informatickému myšlení a algoritmizaci se ve svém příspěvku Limity algoritmizace ve školské informatice věnoval Daniel Lessner z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Odborný asistent na Katedře informatiky FPV UKF v Nitře Martin Cápay prezentoval ukázky aktivit zážitkového učení pro objevování informatických postupů bez použití počítače.  Miloš Železný společně s Tomášem Rybou z Katedry Kybernetiky Fakulty aplikovaných věd v Plzni nám přiblížili pojem kybernetika a představili svůj projekt Campo Arduino. Na závěr prvního dne představil Jan Baťko (KVD, FPE, ZČU) výsledky svého výzkumu, který se týkal využívání robotických stavebnic ve výuce na základních školách.

Co obsahují moderní koncepty digitální gramotnosti žáků a co učitelů byl název přednášky Ondřeje Neumajera z pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který nám ve svém příspěvku přiblížil, v čem spočívá vývoj digitální gramotnosti. Daniela Růžičková z Národního ústavu pro vzdělávání ve své přednášce představila průběžné výsledky aktualizace všeobecně vzdělávacího kurikula v oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech (RVP). Na přednášku navázal workshop Inovace ICT kurikula – diskuze k navrhovaným změnám RVP, kterým účastníky provázeli Ondřej Neumajer, Daniel Lessner a Daniela Růžičková.

Všechny fotografie z konference jsou na Facebooku Centra robotiky.

Prezentace:    

Bořivoj Brdička     Martina Kupilíková     Daniel Lessner     Martin Cápay    

Miloš Železný a Tomáš Ryba     Jan Baťko     Ondřej Neumajer     Daniela Růžičková

Reportáž v Plzeňské Tv:


Publikováno dne 24.05.2017