Proběhlo finále soutěže Plzeňská PUMAV pátek 23. listopadu se v Centru robotiky konalo finále soutěže Plzeňská PUMA – Pedagog Učící Moderně a Atraktivně. V té měli pedagogové za úkol vytvořit interaktivní výukový materiál, s nímž vhodně zapojí digitální technologie do výuky. Byl to již 4. ročník, poprvé ve spolupráci s Plzeňským krajem. Nově se tedy mohli soutěže zúčastnit vyučující všech škol v Plzeňském kraji. I tak měly největší zastoupení školy zřizované Magistrátem města Plzně.

Do pátečního finále nakonec postoupila čtveřice učitelek ze ZŠ (Masarykova ZŠ, 11. ZŠ a 28. ZŠ) a jedna z Gymnázia Plzeň. Měly za úkol představit svůj výukový materiál a prakticky předvést výuku s ním. Porota složená z odborníků na vzdělávání hodnotila interaktivitu, obsah, originalitu, grafiku a uživatelskou příjemnost. Porota, soutěžící, i ostatní účastníci se shodli v názoru, že kvalita prací a úroveň využití moderních technologií byla nejvyšší v historii konání soutěže. Odráží tak trend rostoucího zájmu pedagogů o tyto pomůcky a také míru vybavenosti plzeňských škol. Ta patří díky vstřícnému přístupu vedení města mezi nejlepší v republice. Pro porotu tak bylo velmi obtížné určit vítězku.

Tou se nakonec stala paní učitelka Věra Krůsová z Gymnázia Plzeň. Porotu zaujala prací “Trajektorie, dráha, rychlost”, ve které netradičně skloubila výuku fyziky s výukou digitálních dovedností. Druhou příčku obhájila loňská účastnice Nikola Billová z Masarykovy ZŠ, která formou cestování v čase zpracovala téma pravěk pro 4. třídu. Na třetím místě se umístila Helena Lyerová z 28. ZŠ s prací pojmenovanou Halloween and Bonfire Night. Velmi kvalitní práce představily také Eva Adámková(Masarykova ZŠ) a Magdalena Weinerová (11. ZŠ).

Každý zapojený pedagog si odnesl odměny věnované Centrem robotiky. Autorky třech nejlepších prací obdržely poukaz na digitální výukovou technologii od SITMP a Plzeňského kraje. Gymnázium Plzeň, na kterém učí vítězná paní učitelka, dostane od kraje interaktivní tabuli. Nad soutěží PUMA, jejímž cílem je motivovat pedagogy k využívání moderních technologií ve výuce a ocenit jejich snahu při tvorbě interaktivních materiálů, převzaly záštitu náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová a (dnes již bývalý) primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Práce hodnotila porota, ve které zasedli Daniela Růžičková (Národní ústav pro vzdělávání), Ondřej Neumajer (MŠMT), Miroslav Staněk (Středisko moderního vzdělávání), Martina Tetzeliová (Magistrát města Plzně) a Martina Kupilíková (Centrum robotiky). Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za skvělou práci!Publikováno dne 26.11.2018