Finále soutěže Plzeňská PUMAPátek 6. 12. patřil V Centru robotiky Pedagogům Učícím Moderně a Atraktivně. Pořádali jsme finálové kolo soutěže Plzeňská PUMA, do které hlásili své výukové materiály pedagogové plzeňských základních škol.

Do pátého ročníku soutěže přihlásili své práce učitelé z Masarykovy ZŠ a 11. ZŠ. Ve finálovém kole se nakonec potkala trojice soutěžících, protože se jeden z finalistů nemohl pro nemoc dostavit. Finalisté měli za úkol představit svůj výukový materiál a s jeho využitím předvést praktickou výuku. Porota, opět složená z odborníků na vzdělávání, hodnotila interaktivitu, obsah, originalitu, grafiku a uživatelskou příjemnost.

Opět se potvrdilo, že pedagogové mají zájem zapojovat moderní technologie do výuky a zároveň objevovat nové možnosti jejich využití. Viděli jsme tak pestrou směsici využití online aplikací, QR kódů, rozšířené reality, webových portálů i tradičních pracovních listů, ovšem využívaných interaktivně a propojených s digitálními pomůckami.

Vítězství a titul Plzeňské PUMY nakonec porota přidělila Magdaleně Weinerové (11. ZŠ) a její práci Christmas - Vánoční projektový den s iPady. Na druhém místě se pak shodně umístila paní učitelka Nikola Billová (Masarykova ZŠ) s prací Make a story pro výuku angličtiny na 1. stupni a Pavel Červený (11. ZŠ) s materiálem Poznej bydliště svého učitele. V něm velmi zajímavě zpracoval výuku zeměpisu s využitím mapových online portálů. Ondřej Hudec ( Masarykova ZŠ) se omluvil pro nemoc a v nepřítomnosti tak obsadil 4. místo. Vytvořil výukový materiál na Programování ve Scratchi.

Všichni finalisté obdrželi ceny od Správy informačních technologií města Plzně - na výběr měli ipad nebo notebook k dlouhodobému zapůjčení. Centrum robotiky jim k tomu přidalo tašku na notebook a USB flash. Škola vítězky se může těšit na dotykový panel.

Nad 5. ročníkem soutěže převzala záštitu Lucie Kantorová, plzeňská radní pro oblast školství, která je stále aktivní učitelkou a zasedla i v porotě. Dalšími porotci byli Ondřej Neumajer - konzultant MŠMT pro digitální vzdělávání, Miroslav Staněk - filosof, propagátor badatelsky orientované výuky, glosátor, znalec a inovátor českého školství a Martina Kupilíková - ředitelka Centra robotiky.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za skvělou práci!Publikováno dne 09.12.2019