Exkurze v plzeňské firmě Diebold Nixdorf







Během příměstského táboru Malý zvědavec jsme s dětmi navštívili plzeňskou pobočku firmy Diebold Nixdorf, která se zaměřuje na programování softwaru pro bankomaty. Děti si vyzkoušely být vývojářem, technikem, manažerem toku peněz či majitelem banky. Třídily součástky, které do bankomatů patří a které ne. Také se podívaly do vnitřku a zkusily si vybrat z bankomatu fiktivní peníze, které si odnesly domů jako vzpomínku.

https://www.dnpilsen.cz/



Publikováno dne 06.03.2020