Robot zachráněnNa začátku dubna jsme pro děti, které pravidelně navštěvují naše odpolední kroužky, spustili online únikovou hru. Do hry se přihlásilo celkem 65 dětí, které se ihned pustily do práce.

Ústředním tématem hry byl zločin, který se odehrál v noci z 6. na 7. dubna. Té noci byl ukraden a následně vězněn jeden z našich robotů. Únosce si říkal Profesor a na každý týden přichystal pro děti složitý úkol. Děti si tak během dvou měsíců vyzkoušely práci v grafickém editoru, fyzikální pokus, blokové programování či tvorbu komiksu.

Prvním úkolem dětí bylo se Profesorovi představit. Nešlo ovšem o jednoduché představení, děti musely zaslat svou fotografii upravenou v grafickém editoru.

Druhý týden si děti zahrály na fyziky. Ze tří různých kapalin, kdy jedna z nich byla voda a druhá olej, musely připravit semafor. Třetí kapalinu si zvolily samy. Součástí úkolu bylo mimo jiné vhodit do kapalného semaforu tři různé předměty tak, aby se v každé vrstvě zastavil právě jeden.

Třetí úkol byl zaměřen na blokové programování v nástroji Scratch. Profesor připravil pro děti průchod bludištěm, ve kterém musely naprogramovat ovládání postavy pomocí šipek na klávesnici. Postava měla dojít do cíle a zmizet v domečku, cestou se nesměla dotknout zdí a okrajů, jinak by se vrátila zpět na začátek. V bludišti postava sbírala také důležité klíče, které odkrývaly čtyřmístný kód.

V dalším týdnu se Profesor pokusil ovládnout mysl celého lidstva. Pracoval na přístroji, pomocí kterého se chtěl dostat do hlavy všech lidí a ti se měli dle jeho programu pohybovat. Úkolem dětí bylo program dešifrovat a následně si ho také zacvičit.

V předposledním týdnu dal Profesor dětem šanci ovlivnit osud robota. Děti měly vytvořit komiks na téma Jak se ztratil robot z Centra robotiky. Pokud by některý z komiksů Profesora zaujal, mohl se podle něj řídit a děti by tak zachránily robota. I když byly všechny komiksy skvělé, Profesor si stál za svým a robota věznil dále.

Profesor robota uvěznil ve sklepě, kde nebylo vidět na krok. V šestém týdnu musely děti získat světlo v nástroji Lightbot, aby posvítily na cestu, odemkly celkem osm zámečků a dostaly se k robotovi.

Poslední úkol byl shrnutí všech dosavadních týdnů. Děti dostaly kvíz s několika úkoly. V posledním měly vyřešit hlavolam, kde nám poradily, jaký drát na bombě, jenž byla po celou dobu připevněna na robotovi, přestřihnout. Poradily nám správně a my jsme jim k odměně, kterou si za celou online únikovou hru zasloužily, natočili video, na kterém jsme dle jejich instrukcí přestřihli správný drát, deaktivovali bombu a zachránili tak našeho robota ze spárů Profesora.Publikováno dne 07.07.2020