Finále soutěže Animuj! – 9. 6. 2022Ve čtvrtek dne 9. 6. proběhlo finále 1. ročníku soutěže Animuj!. Cílem soutěže je vzbudit u žáků zájem o jiný způsob vyjádření myšlenek, postojů a názorů prostřednictvím digitálních technologií a zároveň tak rozvíjet jejich digitální kompetence.

Tématem pro žáky z 1. stupně ZŠ bylo v tomto roce – Dobrý skutek běžného dne a JÁ. 2. stupeň ZŠ zpracovával téma – Čeho si vážím. Kritéria pro hodnocení poroty byl obsah sdělení tvůrce, grafická stránka a celková originalita. Jsme rádi, že jsme v porotě mezi sebou měli i odborníka z tohoto oboru, a to herce, scénáristu a režiséra Vladimíra Škultétyho, který poskytl žákům odbornou zpětnou vazbu.

Do soutěže jsme obdrželi celkem 12 prací, které jsou ke zhlédnutí na našem youtube kanálu.

 

A jak finále dopadlo?

Na prvním stupni ZŠ zvítězila práce Elišky W. (5. ročník) z 2. ZŠ – Pomoc s nákupem. Na druhém místě se umístil Jaroslav B. (5. ročník) z 2. ZŠ – Uštknutí hadem z a bronzovou příčku obsadila Sofie S. (5. ročník) z 2. ZŠ – Pomoc babičce.

Na druhém stupni ZŠ dopadly výsledky následovně. 1. místo obsadila Lucie K. (6. ročník) ze ZŠ Inspíria – Čeho si vážím. Na 2. místě se umístila Sára V. (6. ročník) ze 7. ZŠ – Životopis zdravotníka. Třetí příčku vybojoval Vojtěch S. (6. ročník) ze ZŠ Inspíria – Čeho si vážím.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným.Publikováno dne 20.06.2022