Včely v Centru robotikyVěděli jste, že Centrum robotiky má dva včelí úly? Ale pozor, nejsou to obyčejné úly. Jsou to úly plně osazené různými senzory a kamerami, které umožňují sledovat například včely v úlu, vlhkost, vyrojení, podezření na bezmatečnost, pokles vnitřní teploty úlu a mnohem více.

Díky spolupráci s RNDr. Pavlem Machem, jež je majitelem Včelařství Machovi, jsme se o včelách dozvěděli mnohem více. Ovšem nejen my, ale i děti, které se zúčastnily některého z našich táborů. V Centru robotiky měly možnost si včely zblízka prohlédnout, podívat se k úlu, dozvědět se nové informace o včelách, ale například si i vyrobit vlastní svíčku ze včelího vosku. Na své si přišli i účastníci workshopových sobot pro veřejnost, kde si prostředí uvnitř úlu simulovali mikropočítačem micro:bit, k němuž připojovali další elektronické komponenty, aby dosáhli kýženého výsledku. Radost, když jejich micro:včela začala reagovat na pokles teploty tím, že začala kmitat křídly (v našem případě se roztočil větrák), je jak se říká k nezaplacení a potěší nejvíce.

Přijdou Vám tyto informace zajímavé? Podívejte se na naše krátké video o včelách přímo od nás z Centra robotiky.

Možná si říkáte:  A co nám ty včely na dálku mohou ještě přinést? Jsou to data. Na webových stránkách vcelynastrechach.cz v sekci střechy najdete úly, které jsou umístěné na několika místech ČR i zahraničí a mezi nimi jsou i ty naše. Úly s těmito senzory nás samozřejmě přivedly na myšlenku, jak online data využít ve výuce s žáky? 

Níže jsme připravili jsme několik bodů, co by bylo možné s žáky dělat.

  • Pracovat s reálnými daty při naplňování očekávaných výstupů ve vzdělávací oblasti Informatika.
  • Získaná reálná data s žáky porovnávat, hodnotit, interpretovat a vyvozovat závěry, které jsou v běžném životě pro včelaře důležité – v tuto chvíli se v RVP pohybujeme ve vzdělávacím oboru Data, informace a modelování a Informační systém
  • Prostřednictvím např. mikropočítače a dalších elektronických komponentů a senzorů s žáky simulovat prostředí uvnitř úlu – technologie se zde stává nástrojem pro hlubší porozumění přírodě – zde se nacházíme ve vzdělávacím oboru Digitální technologie, Algoritmizace a programování.
  • Možnost tematického propojení s učitelem biologie. Příklad očekávaného výstupu – P-9-4-03 Žák na základě pozorování odvodí základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředívzdělávací obor Biologie živočichů.
  • Zrealizovat projektový den na téma včely společně s učiteli ostatních předmětů (ČJ, M, VV, F, Z, D, Př atd.) a využít i různé digitální technologie (iPady – čtení QR kódů, vyhledávání informací, focení atd., počítače – práce s tabulkami, daty, modelování; micro:bity – pro simulaci prostředí v úlu; mikroskopy – pro bližší prozkoumání včel apod.). 

Včely jsou tu s námi již přes 150 milionů let a nyní máme díky digitálním technologiím možnost nahlédnout do jejich života ještě o kousek více, a přiblížit si tak přírodu samotnou. Pojďme toho využít.Publikováno dne 22.09.2022