Soutěž – Škrábej, kotě! již po pátéCentrum robotiky vyhlašuje 5. ročník soutěže pro žáky plzeňských základních škol. Téma soutěže je Bezpečnost na internetu. A co je cílem soutěže?

 • Vzbudit u žáků základní škol zájem o programování.
 • Zvýšit povědomí o bezpečném chování na internetu.                                                                                                                                        

Pro žáky máme připraveny 4 soutěžní kategorie:

 • 1. stupeň ZŠ – programovací kategorie
  Výslednou práci na výše uvedené téma tvoří žáci v prostředí ScratchJr. Práce by měla být poučná, zajímavá a zábavná. Aplikace je volně ke stažení pro zařízení iOS a Android.
 • 1. stupeň ZŠ – výtvarná kategorie
  Zde žáci tvoří komiks a mohou si zvolit, zda jej odevzdají v digitální podobě nebo využijí klasické výtvarné potřeby. Minimální velikost komiksu je A3 a musí obsahovat nejméně 4 okna.
 • 2. stupeň ZŠ – programovací kategorie
  Žáci z druhého stupně zpracovávají téma v online prostředí Scratch, které jim umožňuje zajímavě seznámit ostatní žáky s bezpečným pohybem na internetu a prevencí jeho rizik. Nástroj je dostupný zdarma na scratch.mit.edu.
 • 2. stupeň ZŠ – výtvarná kategorie
  Žáci zpracovávají komiks buď v digitální nebo papírové podobě. Minimální velikost komiksu je A3 a musí obsahovat nejméně 4 okna.

Průběh soutěže:

 • 1. kolo (do 30. 3. 2023) – je v kompetenci školy. Pedagog s žáky téma zpracuje a následně vybere 5 nejlepších prací z kategorií, ve které se s žáky zúčastní. Předá žákům přihlášku do soutěže. Naskenované přihlášky společně s pracemi následně odešle Martina Jedličkové na e-mail jedlickovamar@plzen.eu. Výtvarné práce musí být do Centra robotiky doručeny nejpozději do výše uvedeného termínu.
 • 2. kolo (do 5. 4. 2023) – odborná porota vybere v každé kategorii 5 prací, které postoupí do finále.
 • Finále – proběhne v pátek 14. 4. 2023 v Centru robotiky od 13:00.
  • Kategorie programovací – autoři představí své práce před odbornou porotou, která rozhodne o konečném pořadí finalistů.
  • Kategorie výtvarná – finální pořadí výtvarných prací rozhodne taktéž porota. Autory vítězných prací, po domluvě s konkrétním pedagogem na dni a čase, přijedeme odměnit přímo do školy.

Komu je soutěž určena?
Žákům z 1. a 2. stupně ZŠ.

Kde hledat informace?
Na stránkách centrumrobotiky.eu a Facebooku CR.

                                                                                        

Dotazy k soutěži zodpoví: Mgr. Martina Jedličková, tel.: 721 524 715, e-mail:jedlickovamar@plzen.eu.

                                                                                      

Těšíme se na Vaše práce
Tým Centra robotikyPublikováno dne 17.01.2023