Jaderné odpoledne v Centru robotikyV pátek 28. dubna u nás proběhlo tematické odpoledne se zaměřením na jadernou energii. Pro zájemce o tuto problematiku byla připravena úniková hra s následnou přednáškou.

Během první části byla pro účastníky připravena čtyři stanoviště, během kterých se přenesli do prostředí jaderné elektrárny. Úkolem zúčastněných dětí i dospělých bylo projít jednotlivá stanoviště a díky konkrétním aktivitám nahlédnout pod pokličku problematiky jaderné energetiky a fungování jaderné elektrárny. Prvním stanovištěm byla řídicí hala. Díky aplikaci JeSim, která věrně simuluje řízení jaderné elektrárny, si účastníci vyzkoušeli řídit jaderný reaktor. Na dalším stanovišti bylo úkolem seznámit se s prostředím chladicí věže, která zde byla vytištěna na 3D tiskárně a pára z ní vycházela díky suchému ledu. Dále zde byla využita virtuální realita, prostřednictvím které si zúčastnění prožili průlet chladicí věží a zároveň se podívali na celkový pohled na jadernou elektrárnu Temelín. Posledním krokem zde byla šifra, která byla schovaná za QR kódy, a po jejím rozluštění se účastníci mohli přesunout na další stanoviště. Tím byla turbínová hala elektrárny Temelín, do které zúčastnění mohli nahlédnout díky virtuální prohlídce. Tady byl předmětem zájmu generátor, turbína a separátor. Úkolem bylo roztočit model turbíny za pomoci vlastních sil. Komu se nepodařilo, pomohli mu ostatní členové skupiny či kompresor. Poslední stanoviště shrnovalo jednotlivé bloky jaderné elektrárny na modelu, který byl vytištěn na 3D tiskárně Fuse1+ pomocí technologie SLS. 3D model pro edukační účely v Centru robotiky vytiskli kolegové z Drony SIT. Kromě využití modelu se na tomto stanovišti pracovalo s QR kódy, iPady a aplikací Learningapps. V závěru celé hry zúčastnění obdrželi certifikát a drobné dárky.

V podvečerním čase téhož dne proběhla přednáška, která si nesla za cíl připomenout 37. výročí od výbuchu čtvrtého bloku elektrárny Černobyl. Účastníkům byly přiblížené nejen okolnosti kolem této události, ale především stav černobylské zóny a nejznámějšího "města duchů” Pripjaťi. Hlavními body přednášky byly pohled zpátky v čase k výbuchu čtvrtého bloku, ale i ukázky toho, jak oblast vypadala a postupně se měnila v letech 2013 a 2017.

Účast na obou aktivitách byla hojná. Jsme rádi, že k nám do Centra robotiky dorazili jak děti, tak ale i jejich rodiče. Aktivity, které jsme pro ně připravili, si vyzkoušeli společně, což bylo skvělé.Publikováno dne 02.05.2023