Známe výsledky výtvarné kategorie soutěže Škrábej, kotě!Poté, co úspěšně proběhlo finále programovací kategorie soutěže Škrábej, kotě!, jsme v Centru robotiky vyhodnotili vítěze výtvarné kategorie. Téma bylo pro obě kategorie stejné – Bezpečnost na internetu. Soutěže se mohli zúčastnit žáci od 1. do 9. třídy ZŠ. Obsah bylo možné výtvarně zpracovat klasicky na čtvrtku, pomocí výtvarných potřeb, nebo graficky prostřednictvím online aplikace či grafického editoru jako je třeba Storyboardthat.com.


V letošním roce jsme obdrželi celkem 35 výtvarných prací z 1. a 2. stupně od 10 plzeňských základních škol. Potěšilo nás množství výtvarných prací, které jste mohli zhlédnout i na našich facebookových stránkách, kde probíhalo online hlasování.


Jak již bylo zmíněno hlasování proběhlo dvojím způsobem – online (na našich facebookových stránkách) a prezenčně v rámci finále programovací kategorie Škrábej, kotě!


A zde jsou naši vítězové:                                                                                                                                                                 


Na 1. stupni ZŠ:
1. místo – Pavel Chaloupek z 5. ročníku (1. ZŠ) s prací Prezentace kočky
2. místo – Jan Rzyman z 5. ročníku (21. ZŠ) s prací Stranger Danger
3. místo – Adam Valenta z 5. ročníku (21. ZŠ) s prací Bezpečnost na internetu

                                                                                                                                                                                   
Umístění žáků z 1. stupně – hodnocení na Facebooku:
1. místo (online) – Viktorie Bálková z 5. ročníku (1. ZŠ) s prací Fortnite V-bucksscam
2. místo (online) – Adam Cvikl ze 4. ročníku (MZŠ) s prací Krádež peněz
3. místo (online) – Adam Svěchota z 5. ročníku (21. ZŠ) s prací Ukradený papoušek


Na 2. stupni ZŠ dopadly výsledky u obou variant následovně:
1. místo + 1. místo (online) – Tereza Reissichová z 9. ročníku (15. ZŠ) s prací Kyberšikana
2. místo + 2. místo (online) – Tereza Marešová z 9. ročníku (1. ZŠ) s prací Stáří je důvěřivé
3. místo + 3. místo (online) – Varvara Honcharová z 9. ročníku (17. ZŠ) s prací Pravidla používání internetu


Vítězům gratulujeme! V tuto chvíli jsou již všechny diplomy a ceny předány na školách. Děkujeme účastníkům soutěže a pedagogům. Vážíme si toho, že se s dětmi této problematice věnujete.


Tým Centra robotikyPublikováno dne 07.06.2023