Komiks a animace

Jsi kreativní, máš skvělé nápady, baví tě práce s počítačem či tabletem a rád tvoříš? Pokud jsi více než dvakrát odpověděl/a ano, tak vůbec neváhej a popusť společně s námi uzdu fantazii, vytvoř svůj vlastní komiks a krátké video.

Na příměstském táboře se děti seznámí s profesionálním ateliérem, naučí se pracovat s aplikacemi pro tvorbu a úpravu fotografií a krátkých filmů. Na konci celého týdne si děti domů odnesou svůj vlastní komiks a krátký film. Dopoledne budou zaměřena na práci s technologiemi v Centru robotiky a odpolední program budou doplňovat hry venku, které budou tematicky zaměřené a propojené s ústředním tématem celého týdne.

Věk:              5. - 9. ročník
Zaměření:    iPad, online nástroje, jiné

Cena příměstského táboru zahrnuje 2x svačinu, oběd, vstupy v rámci výletů mimo budovu CR. Nezahrnuje dopravu MHD.

Pokud by současná situace neumožnila příměstské tábory v letních měsících realizovat. Bude Vám uhrazená částka za příměstský tábor vrácena.
Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

20.07.2020 – 24.07.2020
Obsazeno

Fotogalerie