Stavba a programování robotů

Kroužek je určen všem dětem, které mají chuť stavět a programovat roboty. Hravou formou se v něm seznámí se stavbou robotů (stavebnice Makeblock, VEX, systém SAM Labs, 3D tisk) a s jejich programováním k plnění nejrůznějších úkolů.
V kroužku využíváme aplikace a programy pro blokové (grafické) programování. Děti se učí, jakým způsobem se robot pohybuje, rozhoduje a jak je potřeba mu zadávat příkazy. Tím u dětí rozvíjíme logické myšlení, prostorovou představivost, kreativitu, schopnost řešit problém a schopnost algoritmizace. Zároveň rozvíjíme jejich školní znalosti a dovednosti.

Doporučený věk: 2. - 5. třída
Každý čtvrtek od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!Co se účastníci naučí?

  • základní a pokročilé blokové programování a ovládání robota
  • principy práce s robotem
  • principy algoritmizace, logického myšlení, kreativního řešení problému, samostatné rozhodování 

LektorTereza Beránková


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

17.09.2020 – 17.06.2021
Obsazeno

Fotogalerie