Kreativní video-making

Na kroužku se účastníci naučí kreativně a originálně vytvářet zajímavá tematická videa, pracovat se záznamovou technikou (mobilem, tabletem, případně kamerou), základy střihu a editace videa v programu Davinci Resolve včetně efektů. Během celého roku se budou postupně zdokonalovat jak v samotném natáčení a střihu, tak v přípravě celého technického procesu. Cílem kroužku je rozvoj kreativity v oblasti multimédií, naučit se organizovat práci, být pečlivý a samozřejmě tvořit působivá videa.

 

Doporučený věk: 6.–9. třída
Každý čtvrtek od 16:00 do 17:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!

 

V případě online lekcí při uzavření CR z důvodu nařízení vlády se platba za tyto online odučené lekce nevrací!LektorJan Haber


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

21.09.2023 – 30.05.2024
Obsazeno