Inteligentní Lego roboti - pokročilí

Na kroužku Inteligentní Lego roboti budou účastníci pracovat se stavebnicovým systémem Lego MINDSTORMS EV3. Cílem bude seznámit účastníky s pokročilejšími konstrukcemi a nadále rozvíjet znalosti, které již na základní úrovni účastníci s touto či jinou lego stavebnicí mají. Seznámí se jak s hardwarovou částí, tak i se softwarovou. Naučí se pokročilejší programovací struktury pomocí různých projektů zaměřených od projetí a orientace v bludišti přes balancování na lávce až po "analyzování prvků na jiné planetě".

 

Co je dobré umět?
• základy práce s počítačem
• orientace v lego stavebnicích (Lego technik)
• rozeznat a použít základní algoritmické pojmy jako jsou podmínka, cyklus či proměnná
Co se děti v kroužku naučí?
• konstruovat robota co nejefektivněji i s omezenými možnostmi
• naprogramovat robota tak, aby byl připraven samostatně plnit dané úlohy
• rozvíjet svoji kreativitu

 

Doporučený věk: 6.–9. třída
Každé úterý od 18:00 do 19:30
V době prázdnin se kroužek nekoná!

 

V případě online lekcí při uzavření CR z důvodu nařízení vlády se platba za tyto online odučené lekce nevrací!LektorDominik Frolík


Reakce účastníků:

Termín a obsazenost

19.09.2023 – 28.05.2024
Obsazeno