Český jazyk, literatura

Online nástroje pro přípravu hodiny, testů, výukových materiálů:
 • FRED – v Česku ojedinělý vzdělávací portál s více něž 30 tis. výukovými materiály (obrázky, videa, animace, …)
 • Quizlet.com – tvorba „flash cards“, miliony hotových kartiček, automatický převod do zajímavých her. Videonávod v českém jazyce zde.
 • Cram.com – tvorba „flash cards“, miliony hotových kartiček, automatický převod do zajímavých her
 • Kubbu.com – tvorba křížovek, doplňovaček a spojovaček, možnost založit učitelský účet a přiřadit třídu
 • Google.cz – tvorba Google formuláře na Google disku – úkoly, procvičování, dotazníky, testy
 • learningApps – tvorba tematických pexes, křížovek, doplňovaček, puzzle apod.
Komunikační a slohová výchova
 • český-jazyk.cz – web poskytuje tisíce slohových prací, čítanku čtenářský deník
 • kamizdat.wz.cz – metodická podpora pro vyučující
 • vera.taborsky.eu – pravopisná cvičení, pojmy z literatury, sloh, mluvnice
 • moječeština.cz – netradiční výuka češtiny, zábavné výukové materiály, cvičení s vyhodnocením
 • ZŠ BČ Úpice – stovky cvičení pro 1. stupeň (např. čtení s porozuměním, nácvik písmen, vyjmenovaná slova, …)
Jazyková výchova
 • pravopisně.cz – databáze pravopisných cvičení, metodická cvičení (online i k tisku)
 • online cvičení – online cvičení s vyhodnocením pro všechny ročníky ZŠ
 • čeština.diktáty – 250 online diktátů a doplňovaček. Okamžitá oprava chyb, úspěšnost v %
 • kaminet.cz – nápravy, rozvoj vnímání, tipy pro výuku dětí s DYS, pravopis, mluvnice, skladba, literatura, …
 • Masarykova ZŠ VB – testy nejen z českého jazyka (v Hot Potatoes)
 • Vyrostu – hry na procvičení nejen vyjmenovaných slov (vhodné pro 1. stupeň)
 • vera.taborsky.eu – pravopisná cvičení, pojmy z literatury, sloh, mluvnice
 • učitel.net – přehledně popsané češtinářské jevy doplněné cvičeními s řešením
 • nauč se číst – namluvená cvičení pro snadnější nácvik čtení
 • nauč se psát – cvičení pro snadnější nácvik pravopisu (vyjm. slova, shoda podm. s přís., ú/ů a další.
 • umíme česky – největší cvičebnice českého pravopisu online. Obsahuje všechny klíčové češtinářské jevy.
 • okhelp.cz – spousta testů a diktátů tříděných podle zaměření
Literární výchova
 • rozhlas.cz/čtenářskýdeník/portal – stáhněte si zdarma ve formátu MP3 klasická díla české literatury
 • čtenářský-deník.cz – obsahuje rozbory a obsahy knih, životopisy spisovatelů, slohové a seminární práce
 • kaminet.cz – nápravy, rozvoj vnímání, tipy pro výuku dětí s DYS, pravopis, mluvnice, skladba, literatura, …
 • Literární doupě – největší online knihovna v ČR (autoři, historie, slovník, perličky, …)
 • vera.taborsky.eu – pravopisná cvičení, pojmy z literatury, sloh, mluvnice
Další weby

Víte o dalších užitečných webech pro tento předmět? Napište na berankovate@plzen.eu a podělte se o ně i s ostatními vyučujícími.