Matematika

Online nástroje pro přípravu hodiny, testů, výukových materiálů:
 • FRED – v Česku ojedinělý vzdělávací portál s více něž 30 tis. výukovými materiály (obrázky, videa, animace,…)
 • Quizlet.com – tvorba „flash cards“, miliony hotových kartiček, automatický převod do zajímavých her. Videonávod v českém jazyce zde.
 • Cram.com – tvorba „flash cards“, miliony hotových kartiček, automatický převod do zajímavých her
 • Kubbu.com – tvorba křížovek, doplňovaček a spojovaček, možnost založit učitelský účet a přiřadit třídu
 • Google.cz – tvorba Google formuláře na Google disku – úkoly, procvičování, dotazníky, testy
 • learningApps – tvorba tematických pexes, křížovek, doplňovaček, puzzle apod.

1. – 5. ročník

Číslo a početní operace
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a v prostoru
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Další weby
 • školákov – spousta materiálů pro práci na interaktivní tabuli
 • vascak.cz – obrovské množství animací, testů, příkladů. Možnost stažení aplikace pro iOS (iPad) a Android.
 • rysava.websnadno.cz/Matematika.html – pro 1. – 5. třídu, úkoly v Hot Potatoes
 • naberanku.cz – webové stránky ZŠ, které jsou plné výukových materiálů
 • matematika.diktaty.cz – online příklady z matematika, okamžitá oprava chyb, úspěšnost v %
 • násobení.cz – procvičování malé násobilky
 • e-matematika.cz – obsahuje vzorové příklady, návody na řešení.
 • aristoteles.cz – návody na řešení matematických, chemických a fyzikálních jevů. Dále velké množství příkladů a úkolů.
 • onlinecvičení.cz – online cvičení s vyhodnocením pro procvičování matematiky a českého jazyka
 • phet interaktivní simulace – spousta javových simulací. Lze buď rovnou spustit (Google Chrome), nebo uložit do počítače. V češtině!
 • matific – stovky matematických aktivit (možné i jako aplikace do tabletu). Anglicky (popř. v jiných svět. jazycích).
 • nauč se počítat – cvičení pro 1. – 3. třídu pro snadnější nácvik počítání
 • MatMat.cz – procvičování mat. dovedností: počítání do 10, do 100, číselná osa, malá násobilka, celočíselné dělení a další.
   

6. – 9. ročník

Číslo a proměnná
Závislosti, vztahy a práce s daty
Geometrie v rovině a v prostoru
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Další weby
 • vascak.cz – obrovské množství animací, testů, příkladů. Možnost stažení aplikace pro iOS (iPad) a Android.
 • naberanku.cz – webové stránky ZŠ, které jsou plné výukových materiálů
 • matematika.diktaty.cz – online příklady z matematika, okamžitá oprava chyb, úspěšnost v %
 • aristoteles.cz – návody na řešení matematických, chemických a fyzikálních jevů. Dále velké množství příkladů a úkolů.
 • onlinecviceni.cz – online cvičení s vyhodnocením pro procvičování matematiky a českého jazyka
 • phet.colorado.edu/cs/simulations/category/new – spousta javových simulací. Lze buď rovnou spustit (Google Chrome), nebo uložit do počítače. V češtině!
 • okhelp.cz – spousta testů a příkladů řazených podle zaměření

Víte o dalších užitečných webech pro tento předmět? Napište na skardav@plzen.eu a podělte se o ně i s ostatními vyučujícími.