Digitální technologie ve výuce

Hlavním posláním Centra robotiky je rozvoj polytechnického vzdělávání. Jsme klíčovým partnerem škol pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zavádění moderních trendů a využívání digitálních technologií ve výuce.

Plzeňské školy celkově patří díky podpoře technického vzdělávání ze strany města mezi nejlépe vybavené školy v ČR. Mají skvěle vybavené a servisované počítačové učebny, interaktivní panely, iPady, roboty, experimentální sady PASCO a další digitální technologie. Jako součást Správy informačních technologií města Plzně navazujeme na servis a materiální podporu, které jim naše organizace poskytuje. Centrum robotiky zajišťuje vzdělávání a metodickou podporu pedagogům, kteří se rozhodnou tato zařízení do své výuky zapojit.

Těší nás, že si město, ředitelé škol i pedagogové uvědomují důležitost informatického vzdělání dětí. Ještě více si vážíme aktivních učitelů, kteří se na tvorbě materiálů podílí, a snaží se tak šířit své osvědčené aktivity dál. Roboti a digitální technologie se tak stále častěji stávají součástí běžné výuky. Žákům tak pomáháme naučit se pracovat s technologiemi, které budou nedílnou součástí jejich dalšího vzdělávání a budoucího zaměstnání.

Programování bez PC - lego kostky

Předmět: Český jazyk, Informatika,
Třída: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Technologie: bez technologií,

Porovnání čísel s Dotem

Předmět: Matematika,
Třída: 1,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Písmena

Předmět: Český jazyk, Informatika,
Třída: 2,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Hra s čísly

Předmět: Anglický jazyk, Matematika,
Třída: 1,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Nauč Dashe dopravní značky

Předmět: Prvouka,
Třída: 1,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Kreslení geometrických útvarů

Předmět: Matematika,
Třída: 1, 2,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Barevné počítání

Předmět: Matematika,
Třída: 1,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Tichá pošta

Předmět: Anglický jazyk,
Třída: 2, 3, 4, 5,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Barvy (colours)

Předmět: Anglický jazyk,
Třída: 1,
Technologie: iPad, Dash & Dot,

Jízda po stole

Předmět: Informatika,
Třída: 6, 7, 8, 9, SŠ,
Technologie: Lego MINDSTORMS,

Světelný senzor

Předmět: Informatika,
Třída: 6, 7, 8, 9, SŠ,
Technologie: Lego MINDSTORMS,

Měření teploty

Předmět: Fyzika,
Třída: 5, 6, 7, 8, 9, SŠ,
Technologie: Lego MINDSTORMS,

Průjezd bludištěm

Předmět: Informatika,
Třída: 5, 6, 7, 8, 9, SŠ,
Technologie: Lego MINDSTORMS,

Automatická závora

Předmět: Informatika,
Třída: 5, 6, 7, 8, 9, SŠ,
Technologie: Lego MINDSTORMS,

Vlastnosti geometrických útvarů

Předmět: Matematika,
Třída: 4, 5, 6, 7, 8,
Technologie: Dash & Dot,

1 2 3 4 5